ลองกดอ่าน & คุ้มค่าเวลา

ทุกเนื้อหา กระชับ และมีประเด็นชัดเจน..
ลองกดอ่าน คุณจะรู้เรื่องกุ้งภายใน 10 นาที !
(กดที่ภาพ เพื่อไปอ่านและดูวิดีโอ)
การตลาดที่ต้องคิด !

จะหลัก 4P 6P 8P เราบอกหมด
Product กุ้งๆๆๆๆๆ คือสินค้า
Price(ราคา) Place(ช่องทางขายกุ้ง)
Promotion(ส่งเสริมการขาย)
Personalization(บริการส่วนบุคคล)
Privacy(ให้รักษาความเป็นส่วนตัว)
People(การจัดการทีม+บุคลากร)
Packaging Strategy(บรรจุภัณฑ์ )
Public Strategy(การให้ข่าวสาร)
Power Strategy กลยุทธ์การต่อรอง.. ..
เราบอกหมด.. กดอ่านเลย !

อย่าแค่ขาย “กุ้ง”

ในทุกวันนี้ กลยุทธ์การขายสินค้า
ที่นิยมนำมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย
ได้แก่ การให้ส่วนลด (Discount)
การขายเงินเชื่อ (Credit)
และการฝากขาย (Consignment)
รวมทั้งยังต้องมีเทคนิคการใช้นโยบาย
การตั้งราคาอีกด้วย…
เรามีบทความสั้นๆ พร้อมคลิป
กดไปดูเลย.. ว่าต้องทำยังไงบ้าง..
จึงจะรวยได้เร็ว

หีบห่อ + การส่งของ

สำหรับในส่วนของคุณภาพนั้น..
คำว่าห่อของยังมีความหมายรวมถึง
มีความเหมาะสมในการใช้งาน
คุณภาพการออกแบบ ก็สำคัญ
รวมถึงต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เราต้องกำหนดไว้อีกด้วย
นอกจากนั้นคุณภาพยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ
ถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจ ..
แล้วจะบรรจุกุ้งอย่างไร
..ให้น่าซื้อ.. เอ้า กดอ่านเลย !

ร่วมกันลุย..ดียังไง..หนอ ?

การรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนิน
กิจกรรม
การเลี้ยงกุ้งและการขายกุ้ง
การจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กุ้ง
อาหารกุ้ง แบบร่วมมือกันทำ และมี
การเชื่อมโยงกับตลาดโดยตรง
ตัวอย่างเช่นให้ห้างแมคโคร รับซื้อ
ไปกระจายขายให้.. เชื่อไหมว่า..
จะผลิตกันแทบไม่ทันเลย
รีบเลยๆๆ…กดอ่าน(มีคลิป)

กดอ่าน กดแชร์..แล้วจะได้อะไร ?

ขายกุ้งแบบทุกคนได้ประโยชน์..
ทำได้จริงนะ ..จะบอกให้ !
นี่คือเรื่องจริง !

เมื่อปีที่ผ่านมา..เราเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างเดียว..
ปรากฏว่าราคาตก จึงหันมาเลี้ยงผสมผสานกับกุ้งขาว
เพื่อประคองราคาให้อยู่ได้ ....
แนวๆว่า ขณะที่กุ้งก้ามกรามราคาตก
แต่กุ้งขาวก็ยังมีราคาอยู่....

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว(แวนนาไม)
จะช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหาร เพราะว่ากุ้งทั้งสอง
ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน..

เลี้ยงกุ้งขาวใช้เวลาน้อยแค่ 65 วัน ก็จับรอบแรกได้
ใน 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ 2-3 รุ่น...
ในขณะที่กุ้งก้ามกราม เลี้ยงได้ปีละ 1 รุ่นเท่านั้น...

ปกติเราเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพียงอย่างเดียวจะใช้เวลา
มากกว่า เพราะปล่อยกุ้งแน่นกว่า ราวๆ 7,000 ตัว/ไร่
แต่เลี้ยงร่วมกุ้งขาวปล่อยเพียง 4,000 ตัว
จึงทำให้โตเร็วกว่า..
..กดอ่านต่อ

 • ทักษะด้านกุ้งขาว

  (รวมทักษะทั้งหมดคือ 11 ปี)

 • ทักษะกุ้งก้ามกราม

  (รวมทักษะทั้งหมด คือ 14 ปี)

 • ทักษะการอนุบาลกุ้ง

  (ตั้งแต่เกิด จนถึงย้ายบ่อ)

 • ทักษะการเลี้ยงกุ้งรวม

  (นับตอนนี้ คือปีที่ 3 )

ทีมกุ้งของเรา ไม่ธรรมดา !

ทำงานเป็นทีมย่อมสำคัญ และรักษาทีมไว้ได้นาน = คือสิ่งสำคัญที่สุด...
( กดชี้ที่ภาพนั้นๆ เพื่ออ่านรายละเอียด )
คุณป้อง(ณัญญา)
คุณป้อง(ณัญญา)
หัวหน้าทีม
คุณกุ้งป้อง.. จบครูเด็กมาค่ะ แต่..แต่คุณพ่อและญาติๆที่นครสวรรค์ ทำไร่สวนมาก่อน ไร่สวนคุณกุ้งป้องมีบ่อปลาสองบ่อ..ที่ให้ปลาตลอดทั้งปี จึงเป็นเหตุให้คุณป้อง..ชอบให้น้องๆในทีมเรียก กุ้งป้อง เพราะความสำเร้จในชีวิตทุกวันนี้..ได้จากการ “เลี้ยงกุ้งขาย”
น้องอั้ม(สุภพร)
น้องอั้ม(สุภพร)
ฝ่ายการตลาด
คุณกุ้งอั้ม จบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มาจาก..มหา’ลัยชื่อดัง แต่ก็ค้นพบตนเอง ว่าที่จริงชอบถ่ายรูป.. แล้วก็ มาทำงานเป็นทีมบรรจุกับทีมเราแบบ งงๆ สุดท้าย แนวคิดการบรรจุหีบห่อจากคุณอั้ม ก็ทำให้ทีม เรียกแซวๆกันว่า.. น้องกุ้งอั๊ม
พี่กุ้งตุ๊ก(ชฎาพร)
พี่กุ้งตุ๊ก(ชฎาพร)
ดูแลบัญชี
พี่กุ้งตุ๊ก จบบัญชี ทำบัญชีเก่งก็จริง แต่การเก่งคณิตฯมากๆของพี่กุ้งตุ๊ก ทำให้ช่วยเราลดต้นทุนการทำบ่อเลี้ยงได้อีกด้วย ที่แน่ๆ พี่กุ้งตุ๊ก ไม่เคยหวงวิชา..ทุกท่านถามได้ตลอดค่ะ และพี่กุ้งตุ๊กทำให้พวกเรารู้ว่า ต้นทุนที่คุมได้ = หัวใจของธุรกิจ
น้องกุ้งเลน(ปัญจพงษ์)
น้องกุ้งเลน(ปัญจพงษ์)
ทำงานๆๆๆๆๆบ่อกุ้ง
น้องกุ้งเลน วันนี้ วัยแค่ 31 แต่ดูแลคนงานไทย 28 คน พม่า 5 คน(กุ้งเลนพูดพม่าได้ด้วย) น้องกุ้งเลน คือสิ่งที่น่าทึ่งอีกสิ่ง เพราะจบช่างยนต์ มาแท้ๆ แต่กลับหลงไหลบ่อปลาบ่อกุ้ง แถมยังบริหารบุคลาครได้ดีมากๆๆ.. ทุกอย่างที่น้องกุ้งเลนรู้..ไม่หวงวิชาค่ะ ถามด้ายยย..

พันธมิตร.. ที่เข้ามา "ชอบเรา"

พ่อค้าแม่ค้ากุ้ง ที่ติดต่อคบหากัน แล้ว.. "ชอบเราค่ะ"

ติดต่อเรา ได้ถึงตีสอง !

ประเด็นล่าสุด/ข่าวร้อน

เรื่องราวกุ้งๆๆๆ ที่ท่านต้องอย่าพลาดที่จะกดอ่าน & ดูคลิป