จะหลัก 4P 6P 8P เราบอกหมดค่ะ.. 001

 

จะหลัก 4P 6P 8P เราบอกหมดค่ะ..
เช่น.. 1.Product กุ้งคือสินค้า

จะหลัก 4P 6P 8P เราบอกหมดค่ะ.. Product กุ้งคือสินค้า Price(ราคา) Place(ช่องทางขายกุ้ง) Promotion(ส่งเสริมการขาย) Personalization(บริการส่วนบุคคล) Privacy(ให้รักษาความเป็นส่วนตัว) People(จัดการทีม+บุคลากร) Packaging Strategy(บรรจุภัณฑ์ ) Public Strategy(การให้ข่าวสาร).. Power Strategy กลยุทธ์ด้านอำนาจการต่อรอง.. .. บอกหมดค่ะ.. กดอ่านเลยค่ะ !

Facebook Comments